اطلاعات تماس

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

تلفن تماس خانه چوب:
۴۱ ۷۷ ۶۰ ۲۲ (۰۲۱)

پست الکترونیک :
ارتباط با مشتریان : Support@Diwgroup.com
سایر موارد :                 info@Diwgroup.com

ساعات كار نمايشگاه:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:00 تا 21:00 يكسره باز است
جمعه ها  از ساعت 10:00 تا 14:00
روز هاي تعطيل عمومي : براي آگاه شدن از ساعت كاري خانه چوب در روز هاي تعطيل عمومي خواهشمنديم  يك روز قبل با شماره تلفن نمايشگاه تماس حاصل نماييد.

  کپی رایت © 1392 خانه چوب