قاب عکس رزا 40×40

   گونه ی چوب : بلوط

   اندازه : از کنار تا کنار40 از پائین تا بالا 40 از جلو تا پشت 6 سانتیمتر

  کپی رایت © 1392 خانه چوب