قاب عکس رزا 50×50

   گونه ی چوب : بلوط

   اندازه : از کنار تا کنار50 از پائین تا بالا 50 از جلو تا پشت 2 سانتیمتر

  کپی رایت © 1392 خانه چوب