• history khaneyechoob
  • history khaneyechoob
  • history khaneyechoob
  • history khaneyechoob

تاریخچه

تاريخچه ي خانه چوب از زبان بنيانگذار آن:

می شود گفت علاقه ای بود از دوران کودکی ...، دمِ در مغازه های کوچک درودگران می ایستادم و نگاه می کردم و بجای اسباب بازی های معمول بچه ها با پول تو جیبی ام اره و چکش و میخ میخریدم. کودکی گذشت 24 سال داشتم که از لندن به تهران برگشتم و به دنبال کار می گشتم. به کسب و كار پدرم که در كار ملك و ساختمان بود و بسیار هم در کارش موفق بود علاقه اي نداشتم. موقعیتی پیش آمد و در حياط خانه‌ي پدری به همراه دوست فرانسوی ام (سرژ) کارگاه درودگري اي دایر کردیم. البته در شروع، اين كارگاه بیشتر حالت سرگرمی و پرداختن به علايق شخصي داشت تا محلي براي كسب درآمد و كار حرفه‌اي‎‏‎، ساخته‌هايمان را به دوستان و نزديكان هديه ميداديم تا اینکه كم كم اين ساخته‌ها مورد استقبال قرار گرفتند و خواستار پیدا کردند، کارگاه را گسترش دادیم و در کنار آن نمايشگاهي هم برای نمايش و فروش ساخته‌هايمان دایر کردیم. در آغاز باورمان نمی‌شد كه استقبال مشتريان به حدي باشد كه دو نفري نيرو و وقت كافي براي ساخت سفارشات را نداشته باشيم. رفته رفته لازم شد کارگران و كارمنداني استخدام کنيم و روز به روز کارمان رونق بیشتری گرفت. پس از چندي دوستم (سرژ) به ميهنش برگشت. همزمان با شلوغ تر شدن تهران و قوانين جديد شهرداري مجبور شدم كارگاه را به خارج از تهران انتقال بدهم. به همين بهانه کارگاهی با تمام تجهیزات لازم فراهم ساختم و فروشگاه و کارگاه قدیمی در خیابان دکتر شریعتی (جاده قدیم شمیران) را از نو‏، در سه طبقه براي نمايش كالاهايي كه تعداد و تنوعشان پيوسته رو به افزايش بود ساختم.

استقبال مردم و قدر دانی آنان از كالاهايي که تماماً توسط طراحان خانه چوب خلق و توسط کارخانه ي خانه چوب ساخته و پرداخته می‌شد انگیزه‌ي من را در دنبال کردن و استفاده از آخرین دانش و تجهيزات روز دنیا افزایش داد. در پي ممتاز كردن استاندارد كاري و پيشرفته تر كردن خطوط توليد، دوره اي را به سفر به كارخانه هاي پيشرفته‌ي صنعت درودگري در خارج از ايران، آشنايي با فنون جديد مربوط به درودگري و مشتري مداري، كسب دانش آكادميك در اين زمينه‌ها و ايجاد ارتباط با توليد كنندگان برتر ماشين آلاتِ پيشرفته‌ي درودگري سپري كردم. در آخر به تهران بازگشته و كوشش كردم تا يادگرفته هاي جديد خود را در فرايند كار و ساخت در خانه چوب به كار بگيرم. به ياري خداوند اين روند تا به امروز، كه خانه چوب کم و بیش بر همه دوست داران این صنعت شناخته شده است و اعتبار بسزايي به عنوان سازنده ي كالاهاي چوبي كسب كرده، ادامه دارد.

  کپی رایت © 1392 خانه چوب