پاراوان رمانتیک

   گونه ی چوب : راش

   اندازه : از کنار تا کنار 126 از پائین تا بالا 167 از جلو تا پشت 2.5 سانتیمتر

 

  کپی رایت © 1392 خانه چوب