مبل یکنفره ی شیکاگو

   گونه ی چوب : راش

   اندازه : از کنار تا کنار 65 از پائین تا بالا 75 از جلو تا پشت 78 سانتیمتر

  کپی رایت © 1392 خانه چوب